Jak a čím zateplit fasádu

Máte rodinný dům nebo stavíte nový? Přemýšlíte, jak uspořit co nejvíce na energiích? Zateplení fasády vašeho domu přinese zásadní úsporu energií spojených jak s vytápěním, tak i s klimatizováním interiéru budovy. Vhodným a správně provedeným zateplením fasády tak můžete docílit až 30% úspory nákladů, což je při stále zvyšujících se cenách energií jistě nezanedbatelné.

Druhy zateplení

Zateplení fasády můžete provést prakticky dvěma způsoby. Jedním je tzv. kontaktní zateplení fasády, neboli kontaktní fasáda a druhým je pak provětrávaná fasáda. Častěji používanou je kontaktní zateplení fasády a to z důvodu snazšího provedení samotného zateplení. Provětrávaná fasáda oproti kontaktnímu zateplení dovolí domu "lépe dýchat" a také má o něco lepší zvukovou izolaci.

Kontaktní zateplení fasády

Kontaktní zateplení fasády je používanějším způsobem zateplení fasády. Izolant, tedy minerální vata nebo pěnový polystyren je napevno přichycen přímo na stávající fasádu. V dnešní době se mnohem více na zateplení fasád rodinných domů používá fasádní polystyren než minerální vata. Důvodem, proč upřednostnit fasádní polystyren před minerální vatou je jeho nižší cena a snazší opracovatelnost. Naproti tomu minerální vaty použijte v případě, že požadujete lepší zvukovou izolaci.

Výhodou minerální vaty před fasádním polystyrenem je větší protipožární odolnost. Dříve se jako přednost minerální vaty uváděla její lepší tepelně izolační účinnost než fasádního polystyrenu, ale v dnešní době tento rozdíl smazává tzv.šedý polystyren, neboli grafitový polystyren, který má ještě lepší tepelné vlastnosti než běžné minerální fasádní vaty. Nejvíce používaný fasádní polystyren je EPS 70 F a EPS 100 F, neprodávanější minerální vata je pak Isover TF a Nobasil FKD.

Před kontaktním zateplením fasády

Než začneme fasádu zateplovat, musíme připravit suchý a pevný podklad zbavený nečistot a uvolněných částí staré fasády, stejně tak různých doplňků, jako jsou větrací mřížky, hromosvod apod. Následně provedeme penetraci povrchu fasády, aby na podklad lépe přilnuly podkladní a lepící vrstvy (např. penetrací Weber.podklad A). Pak již následuje montáž fasádního polystyrenu a minerální vaty.

Postup kontaktního zateplení fasády

Prvním krokem je montáž zakládacích soklových lišt, do kterých vložíme izolační desky, a to buď:

polystyren - doporučujeme fasádní polystyren EPS 70 F, EPS 100 F, Styrotherm 70 Plus
fasádní vatu - doporučujeme Isover TF, Isover NF 333, Nobasil FKD nebo Nobasil FKL

Izolační desky lepíme na terče pomocí stěrkového tmelu (Weber tmel 700), kdy postupujeme směrem odspodu nahoru. Izolační fasádní desky dáváme na vazbu, podobně jako cihly.

Izolační fasádní desky kotvíme pomocí talířových hmoždinek s plastovým trnem, na 1m2 použijeme alespoň 4 hmoždinky. Na rohy fasády doporučujeme použít rohové lišty s perlinkou, které zpevní rohy fasády a chrání je tak před poškozením. Celou plochu fasády je pak potřeba přestěrkovat stěrkovým tmelem (opět Weber tmel 700), které provádíme odshora dolů v několika vrstvách. Celková tloušťka stěrky musí být alespoň 3-5 mm. Do stěrkového tmelu vložíme perlinku (neboli armovací tkaninu).

Perlinka musí být vtlačena do stěrkového tmelu a zcela jím překryta. Překrytí perlinky doporučujeme cca 10 cm, v místech s větší zátěží i dvojnásobným. Jak vyschne stěrková vrstva, můžeme zahájit aplikaci omítky. Nejdříve na stěrkovou vrstvu naneseme penetraci pod omítku (Weber.pas podklad UNI), čímž se zvýší přilnavost a zároveň sníží savost podkladu. Po penetraci zatmelíme spáry kolem stavebních výplní jako jsou okna a dveře pružným akrylátovým tmelem. Následně můžeme nanést finální omítku.

Provětrávaná fasáda

U zateplení způsobem provětrávané fasády je tepelně izolační materiál vkládán do připravených roštů. Rošt je předsazen oproti zdi domu, čímž vznikne mezera, která zamezí pomocí proudění vzduchu vlhnutí stěn. Proto se tento druh zateplení fasády doporučuje u budov se zvýšenou vnitřní vlhkostí. Systém provětrávané fasády se tedy skládá z nosného roštu, vzduchové odvětrávané mezery, samotného izolantu a obložení, tady finální pohledové části.

Jako obložení se často používají například OSB desky nebo různé fasádní desky (betonové, keramické, kovové, atd.). Provětrávané zateplení fasády lze aplikovat i v zimním období, jelikož jde o suchý proces (pokud tedy nenanášíme omítku např. na OSB desky). Izolačním materiálem pro provětrávané zateplení fasády je minerální vata ve tvaru desek, která vyniká tepelně izolačními i akustickými parametry a vysokou požární odolností. Nejčastěji používanou minerální vatou do provětrávané fasády je Isover Uni, případně Rockwool Airrock LD.

Zdroj: www.stavbadomusvepomoci.cz