Zateplení fasády

Ceny energií neustále rostou, proto nabývají na významu otázky: Jak snížit spotřebu energie? Lze dosáhnout úspor? A jelikož převážnou většinu energie spotřebujeme na vytápění, je rozumné hledat řešení právě v této oblasti. U velkého množství domů (ať už rodinných, či panelových) dochází k výrazným únikům tepla z důvodu jejich nedostatečné tepelné izolace. Chybějící tepelná izolace s sebou přitom nese nejen velké tepelné ztráty a stále vyšší náklady na vytápění, ale i možnost poškození zdiva promrzáním.

Objekt bez tepelné izolace

U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Zdivo promrzá - bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva.

Izolace zevnitř

Vnitřní izolace sice omezí úniky tepla, nezabrání však promrzání zdiva. Konstrukce nemá akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Navíc v oblasti mezi izolantem a zdí dochází ke srážení par, což může vést ke tvorbě plísní.

Vnější izolace

Jelikož se bod mrazu nachází v izolantu, nedochází k promrzání zdiva. Konstrukce je prohřátá a má akumulaci. Tepelné ztráty jsou minimální.

Přínosy zateplení

  • Fasádní zateplovací systém posune bod mrazu ze zdiva do izolační vrstvy a zamezí tak poruchám zdiva mrazem. Stavebně fyzikální vlastnosti obvodového zdiva se podstatně zlepší.
  • Výrazné úspory nákladů na vytápění
  • Nižší nároky na kapacitu vytápěcího zařízení
  • Ochrana před hlukem - zateplení použitím vhodného izolantu může zlepšit i útlum hluku (desky SILENCE dB+)
  • Nový a efektní vzhled (součástí fasádního zateplovacího systému je samozřejmě i konečná povrchová úprava - je možno volit různé struktury a odstíny omítky)
  • Výrazné zlepšení tepelné pohody při vysokých teplotách v létě
  • Omezení výskytu plísní
  • Výrazně lepší akumulace zdiva
  • Prodloužení životnosti konstrukcí snížením namáhání teplotními rázy

Zateplovací systémy ETICS

Strojní omítky

Omítky plní dvě základní funkce. Chrání stavební konstrukce před vnějšími i vnitřními vlivy prostředí a zároveň stavbu zkrášlují a dodávají jí osobitý výraz.

Moderním trendem v provádění omítek je aplikace suchých omítkových a maltových směsí. Jejich využití má řadu výhod. Suché maltové směsi vznikají v moderních výrobnách, kde kontrolu nad jednotlivými parametry přebírá moderní výpočetní technika. Tím je rovnoměrná kvalita směsi zaručená, zaručený je i obsah všech složek a stálé vlastnosti materiálu.

Pokud jsou v domě provedeny rozvody veškerých instalací, může se přistoupit k provedení vnitřních omítek.Ty jsou totiž konečnou povrchovou úpravou a v převážné míře jsou dále upravovány pouze nátěrem.

Způsoby omítání
Klasický ruční způsob má svou dlouholetou tradici a používá se po dlouhá staletí a zřejmě se ještě dlouho používat bude – i když v posledních letech se objevila konkurenční varianta – strojní omítání. Na rozdíl od zdlouhavého klasického způsobu ručního omítání je strojní omítání mnohem jednodušší a hlavně rychlejší díky strojní omítačce. Omítnutí prostorů celého domu se stává otázkou pouze několika dnů! Během této doby budou perfektně vyrovnány nerovnosti podkladového zdiva.

Zateplovací systémy na bázi tepelněizolačních omítek

Tento typ zateplení fasád nachází své uplatnění především při zateplení fasád historických objektů, kdy z hlediska kulturní a památkové péče, je nutné zachovat historický vzhled fasády. Jedná se o zateplení tepelně izolační omítkou s přísadou polystyrenových kuliček.

Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem deskami z minerální vaty

Díky lepším difúzním vlastnostem je to vhodný způsob zateplení starších objektů, kde obvodové zdivo má díky chybějící nebo narušené izolaci proti vodě větší vlhkost. Dále se používají pro zateplení výškových budov, konkrétně obvodových stěn nad 22,5 m výšky nad zemí a to v souladu s platnými stávajícími požárními předpisy. Povrchovou úpravu těchto zateplovacích systémů tvoří také tenkovrstvé šlechtěné omítky v různém provedení o různých zrnitostech a to buď již probarvené od výrobce, nebo přímo na stavbě opatřované barevnými fasádními nátěry.

Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem polystyrenovými deskami

Jedná se o nejrozšířenější způsob vnějšího zateplení obvodových stěn budov ať již bytové nebo rodinné výstavby. Tyto zateplovací systémy se vyznačují v porovnání s ostatními poměrně nízkými pořizovacími náklady a vysokými užitnými vlastnostmi. Podle potřeby zachovávají tvar fasády, popř. se naopak velmi dobře zpracovávají při modelování nových ozdobných prvků zateplovaných fasád (šambrány okolo oken, parterové a podparapetní římsy, různé imitace nárožních kamenů apod.). Povrchovou úpravu těchto zateplovacích systémů tvoří tenkovrstvé šlechtěné omítky v různém provedení o různých zrnitostech a to buď již probarvené od výrobce, nebo přímo na stavbě opatřované barevnými fasádními nátěry.