Zateplím nebo zaplatím

V květnu 2010 Evropský parlament schválil novelu evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Nová směrnice 2010/31/EU bude postupně zaváděna do legislativy všech členských zemí EU a od roku 2013 již bude závazná.

O co se jedná?

Evropská směrnice ukládá povinnost významně snížit energetickou náročnost budov v členských státech Evropské unie. Od roku 2020 proto budou mít všechny nově postavené budovy v EU téměř nulovou spotřebu energie.

Požadavky jak na novostavby, tak na stávající zástavbu budou nabíhat postupně. Nejúčinnější formou, jak snížit energetickou náročnost, je přitom prevence v podobě snížení spotřeby energií na vytápění. Novela evropské směrnice tak přináší velké možnosti finančních úspor.

Co konkrétně novela přinese?

Novela směrnice ukládá výrazně snížit spotřebu energie pro větší rozsah budov než dosud, povinnost se nově týká také všech větších rekonstrukcí budov bez ohledu na jejich velikost.

Plnění této základní povinnosti se dokládá tzv. průkazem energetické náročnosti budovy = štítek

Nově bude pro všechny prodávané či pronajímané budovy vyžadována povinnost prokázat jejich spotřebu energie energetickým štítkem.

Úspor může být dosaženo především zateplením obálky budovy a zpětným získáváním tepla při větrání (rekuperací), v návaznosti na to větším využitím obnovitelných zdrojů energie.

Nejjednodušší formou, jak snížit energetickou náročnost, je prevence v podobě zateplení.
Výsledkem bude až pětinásobné snížení spotřeby energie na vytápění proti stavu před deseti lety!!!
10 důvodů, proč zateplit

Úspory energií dosáhneme úspěšně zateplením budov, které je navíc přátelské vůči životnímu prostředí.

Důvodů, proč zateplit ale existuje několik:

Úspory energií se ukázaly jako nejlepší způsob řešení otázky, jak zajistit dostatek energií pro příští generace.
Zateplením dojde ke snížení nákladů na vytápění až o 50 %.
Nárůst investice při zvýšení tloušťky zateplení o 1 cm přitom činí jen 8 Kč na m2 při využití pěnového polystyrenu (EPS).
Zateplení s EPS podle posledních analýz bez problémů přečká nejméně půl století.
Pěnový polystyren je ekologický – jeho recyklací, po skončení životnosti stavby, lze získat až 80 % energie spotřebované na jeho výrobu a během 50 let životnosti zateplovacího systému zamezí 400krát většímu množství emisí CO2 než je vyprodukováno při jeho výrobě.
V západních zemích se zatepluje už od roku 1975, přibližně 0,5 -1 m2 na obyvatele ročně.
Zateplovací systémy jsou vzhledově variabilní – každý dům se může stát originálem.
Zateplovací systémy jsou odolné vůči vlhkosti a vzniku plísní a přitom jsou zcela zdravotně nezávadné.
Největších energetických úspor se dosáhne při zateplení obvodových stěn, střechy a použitím izolačních těsněných oken, doplněných řízenou výměnou vzduchu s rekuperací.
Zateplovací systémy na českém trhu a jejich aplikace jsou pravidelně a přísně kontrolovány – Sdružení EPS například uděluje Značku kvality, Cech pro zateplování budov vydává Osvědčení ETICS

Kolik můžu ušetřit?

Zateplením dosáhneme výrazných úspor

Měsíční účty za energie se u málokoho setkávají s nadšením. Výdaje na teplo v zimě a za klimatizaci v létě totiž tvoří v rodinném rozpočtu nemalou částku. Přitom snížit tyto náklady lze velmi jednoduše, například správným zateplením domu. Úspory pak mohou dosáhnout až desetitisíců korun ročně.

Náklady na zateplení se nám vrátí

Investice do snížení energetické náročnosti budovy je výhodná a trvalá a navíc není tak vysoká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud zateplíme obvodovou stěnu, činí cena zateplení přibližně 1 000 korun na m2, přičemž je vždy lepší volit větší tloušťky použité tepelné izolační vrstvy. Zvýšení investice při zvýšení tloušťky zateplení o 1 cm se přitom při využití pěnového polystyrenu (EPS) rovná výši jen do 10 Kč na m2.

Máme velké rezervy

Zateplování domů probíhá v Evropě bez přerušení od počátku sedmdesátých let. U nás má přitom velký potenciál. „Přesto, že majitelé objektů v České republice si význam zateplení již pomalu uvědomují, stále zůstává přes 200 milionů m2 obvodových stěn nezateplených,"

Kolik zateplením ušetříme?

Bytové panelové domy postavené v 60. – 80. letech minulého století
U této výstavby je možné zateplením vnějších stěn ETICS dosáhnout ročního snížení potřeby tepla na vytápění v rozsahu až 40 %. Při komplexním zateplení celého domu včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí lze ušetřit kolem 65 %.

Bytové panelové domy postavené v 80. – 90. letech minulého století
V tomto případě lze zateplením vnějších stěn ETICS snížit roční snížení potřeby tepla na vytápění v rozsahu až 20 %. Při komplexním zateplení celého domu včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí můžeme ušetřit přibližně 60 %.

Rodinné domy postavené v první polovině minulého století
Při zateplení vnějších stěn ETICS lze dosáhnout ročních úspor potřeby tepla na vytápění v rozsahu až 50 %. V případě komplexního zateplení celého domu včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí je možné uspořit až 75 %.

Rodinné domy postavené v poválečném období do 80. let minulého století
Snížení roční potřeby tepla na vytápění se u tohoto typu pohybuje kolem 40% při zateplení vnějších stěn ETICS. Při komplexním zateplení celého domu včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí lze ušetřit 80 %.

Rodinné domy postavené v poválečném období v 80. - 90. letech minulého století
U této výstavby je možné zateplením vnějších stěn ETICS dosáhnout ročního snížení potřeby tepla na vytápění v rozsahu až 35 %. Při komplexním zateplení celého domu včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí lze ušetřit až kolem 70 %.

Zdroj: www.stavbadomusvepomoci.cz